ONLINE-РАДИО

Хабар

17дек
Хамин рузи соли 1987 дар Маскав хунарманд, хачвнигор, Артисти халкии СССР (1968), барандаи Чоизаи Ленини (1980), Кахрамони Мехнати Сотсиалисти (1981) - Аркадий Исаакович РАЙКИН вафот карда буд. У дар Рига таваллуд шуда буд ва то дами маргаш мухаббату самимияти худро нисбат ба он шахр пинхон намекард. Соли 1945 Рузи Галабаро у махз дар Рига истикбол карда буд. Барои расидан ба максаде, ки Райкин пеши худ мегузошта аст, зиёд захмат мекашидааст. «Мехнатдустии Райкин маро хайрон мекард. У нисбат ба худаш хеле берахм буд. Ман ин гуна шахсро дар умрам надида будам. Мардуми сохибистеъдодро дида будам, аммо хунарманди сарфакор, боадолат, касе ки фиребро аслан надонад, ками кам аст. Райкин дар кору эчод ягон чиро дарег намедошт» - гуфта буд Рина ЗЕЛЁНАЯ. Худи Райкин бошад, чое навишта буд, ки «Замони актёр шуданам, ман фикр хам намекардам, ки маро хамин гуна кисмати мушкилу душвор интизор аст, интизор набудам, ки ин касб хамин гуна аз ман неру ва тавоноиро мегирад, бовар намекардам,ки ман бояд шабу руз бекор нашинам. Шаб дар мавриди кор фикр кунаму рузона машк кунаму накш биофарам. Кахрамони ман дар яке аз спектаклхо чунин чумларо ба забон меорад, ки «Кор – ин аз се як хиссаи умри мо аст». Вале барои актёр кор - ин тамоми умри у аст». Боре у гамангез икрор шуда буд,  ки «эхтимол ними умри ман дар беморхонахо гузашта бошад». Ин вокеъият дошт. Райкин аз чанд маризи азият мекашид. Хануз дар 13 солагиаш зимистоне хунуки кашида буд. Ангина ба дилаш таъсири бад расонида буд. Ревмотизм ё тарбоду ревмокардит уро ба чойгахи бемори кашида буд. Дорухо кам фоида мекарданд, пешгуйихои духтурон хам умедворкунанда набуданд. Як вакт хамин тавр шуда буд, ки у рох намегашт ва баъдтар гуё рохравиро дубора ёд гирифт. Маризии тарбодаш гуё сабуктар шуда буд, аммо дарди дили Аркадий Райкин  як умр аз худ дарак медод. Замони 16 солагиаш уро барои бе билет ворид шуданаш ба консерти баъди чаласаи хизби дар пойтахт чазо дода буданд, аниктараш як  муддат хабс хам мешавад. Замони 25 солагиаш, дар айни шухрат ва кору фаъолияти хуби хунариаш,  дардхои кухнааш хам хуруч мекунад. Табибон хам дигар кам таъсир расонида метавонистанд.  У хатто хамин чумлаи кадом духтурро, ки «ин бемор дар дами марг аст…» бо гушаш мешунавад. Он вакт ба кавли мардуми мо «насибаш набудаасту намемирад», вале накл кардааст, ки баъди як муддати сихат шуданаш, муйи сафедшудаи сарашро дар оина дида, кариб худро намешиносад.  Бо тавсияи дустонаш барои пушонидани сафедихои сараш хатто муйи сарашро ранг хам мекардааст. Сиёсатмадорони он вакт хам аз руйи наклхову далелхо борхо Райкинро ба кавли мардум «гам медодаанд».  Як  замоне хато дар руйхати мардуме, ки бояд аз Ленинград бадарга шавад,  оилаи Райкинхо хам будааст. Ба гумони голиб хамон таваччухе, ки нафарони аввали кишвари шурохо ба Райкин доштаанд ва якеи онхо хатто дар 60 солагии худаш 7 карат барои саломатии Райкин нушадааст, нагузоштанд, ки уро хам ба гирдоби тухмату бухтон печонанд.  Хам Сталин ва хам Брежнев ба  хунари Райкин таваччух ва ихлос доштаанд.  Замони Чанги Дуюми Чахони Аркадий Райкин дар фронт барои аскарону афсарон барномахои консерти ва хунари ташкил мекардааст.   
16дек
     Дуруст мегӯянд, ки тиб санъати воқеъан ҳам нозук ва муҳим аст. Шоиста зистан, тарзи солими зиндагӣ доштан, бе одатҳои нохуб умр ба сар бурдан....ҳам санъат, истеъдод ва шуурро талаб мекунад.      Дар лоиҳаи тиббии Радиои “Ватан” бо номи “Бемор машав” мо дар мавзуъҳое мегуем, ки барои шаклгирии тарзи солими зиндагӣ ва тасмимҳои дуруст ба ҳар шунавандаи мо кӯмакрасон ва муфид хоҳад буд. Мо дар ин барнома аз тавсия, маслиҳат ва пешниҳоди муттахасисони соҳаи тиб ҳам истифода мебарем. Онҳо пайваста меҳмони ҳамин барнома мешаванд.      “Бемор машав”, дар Радиои “Ватан” рӯзҳои ДУШАНБЕ, ЧОРШАНБЕ, ҶУМЪА ва ЯКШАНБЕ соати 10:25, 14:30, 18:30 ва 01:30 дар таҳияи Мастураи Икром садо медиҳад.  
10дек
Имруз Рузи Чахонии Хукуки Инсон (Human Rights Day) аст. Он сар аз соли 1950 бо пешниходи СММ (резолютсияи № 423 (V)) хамасола санаи 10-уми декабр кайд карда мешавад. Махз хамин руз дар соли 1948 Асамблеяи Генералии СММ Декларатсияи умумии хукуки инсонро кабул карда буд. Ин хуччат ба гумони голиб, ки бештар аз хуччатхои дигар бо забонхои хоричи тарчума мешавад. Холо матни ин Декларатсия бо беш аз 500 забону лахчаи дунё тарчума шудааст. Тибки хамин резолютсия кишвархои дунё бояд вобаста ба ин сана ва чорабинихои мушаххасе, ки баргузор мекунанд, маъруза пешниход кунанд. Он то чойе байёнгари вазъи хукукии шахрвандони хамон давлат хам хохад буд. Дар СССР сар аз соли 1977 хомиёни хифзи хукуки инсон дар Рузи Хукуки Инсон дар майдони Пушкин чамъ омада, ба кавле «Митинги хомуши» - ро баргузор мекарданд. Дар ФР бошад, аз соли 2001 як чоиза таъсис дода шудааст, ки ба номи Андрей Сахаров буда, «За журналистику как поступок» ном дорад. Он чоиза дар хамин руз ба журналистони фаъол такдим мешавад. Дар Чумхурии Африкои Чануби Рузи Хукуки Инсон дар санаи 21-уми март тачлил мешавад, хамон санае, ки акнун Наврузи байналмиллали аст ва он хамзамон хамчун рузи мубориза алайхи дискриминатсия ё табъйизи нажоди хам пазируфта шудааст. СММ хама сола ин рузро зери шиори мушаххасе баргузор мекунад. Имсол бошад, аз хамин сана маъракаи солона бахшида ба 70 солагии кабули Декларатсияи Умумии Хукуки Инсон огоз мешавад. Умедворем, ки аввалтар аз хама барои таъмини ХУКУКИ худ икдом мекунем, баъдан барои эхтироми хукуки ИНСОНХО хамвора талош мекунем ва дар ин баробар УХДАДОРИХОИ худро хам пеши ИНСОН ва КОНУН ба ичро мерасонем.  
8дек
Ягон талош ва кушиши инсонхо нодида намемонад ва сарфи назар намешавад. Махсусан, агар он барои зеботар шудани зиндагии инсонхои дигар ва бехтар шудани сатху сифати зиндаги равона шуда бошаду ЧОИЗАе дар ин самт мисли ТОП-50 арзи хасти дошта бошад. Чанд сол аст, ки Ширкати ТВ ва Радиои «Ватан» Чоизаи ТОП-50 - ро асос гузоштаву маросими ботантанаи супоридани ДИПЛОМхоро барои арзандахо дар мехмонхонаи Hyatt Regency Dushanbe 5* баргузор мекунад.  Хама сола то 400 кас дар даври интихоби барои дарёфти ин чоиза пешниход карда мешаванд. Мо аз он миён факат 50 каси арзанда, бехтар, фаъолтар ва бо кадом кору амалу тасмим ва саликаи зебои зиндагиву эъчод фарккунадаро интихоб карда, бо ДИПЛОМ сарфароз мекунем. То 20-уми декабри соли равон шумо имкон доред, ки ба воситаи сахифаи махсуси ин Чоиза худатон ва ё номзадхои арзандаи дигарро пешниход кунед. Дар сахифаи http://top50.tj зерсахифае бо номи «голосовать» мавчуд аст. Хамон барои пешниходи номзад ба шумо рох нишон медихад. ТОП-50 - ЧОИЗА барои шинохту муаррифии онхоест, ки саликаву завки шоиста ва зебои зиндаги, кор, фаъолият ва эчод доранд. Комилан хамаи барандагони ин ЧОИЗА ашхоси дар чомеъа фаъол, масъулиятшинос, навовару навчу ва дорои услубу саликаи зебо хастанд. Шумо шояд барои имсол номзади аз хама арзандаед! Фаъолтар бошед!!! Тафсилоти бештар дар мавриди ин ЧОИЗА, тартиби пешниход, вакту соати баргузори ва ширкат кардан ба хайси сарпараст ва ё хамкору шарики тичорати дар маросими супоридани ДИПЛОМХОИ ЧОИЗА (ва хам харидории чиптахои вуруд) бо телефони +992 987260041.  
1дек
Ардамеҳр гуфтааст, ки "Дониш муҳим аст, истеъдод муҳимтар! Дониш дар китобҳост, бо истеъдод бояд ба дунё омад!" Боз ҳам беҳтар аст, агар истеъдод ва таҷриба ба ҳам меоянд. Аз ин беҳтар фақат лаҳзаест, ки ин шахс аз ҷамъи донишу таҷрибаи худ барои дигарон қисса мекунад... Рӯзи 3-юми декабр, соати 13, шуморо ба Маркази Исмоилияи Тоҷикистон даъват мекунем. Ҳамсуҳбати шумо хохад буд - номзади илми филология, Раиси Раёсати Эътилофи бонувони журналисти Тоҷикистон, Директори кулли Ширкати ТВ ва Радиои "Ватан", муассиси Ҷоизаи ҳарсолаи "ТОП-50" - Вера Кулакова-Браннеруд    
25ноя
Рӯзи истироҳатро бо тамошои бозии БАСКЕТБОЛ боз ҳам шавқовару зебо бикун! Ширкати ТВ ва радиои "Ватан" ҳама дустдорони бозии зебои БАСКЕТБОЛ-ро рӯзи ЯКШАНБЕ, 26-ум ноябр, ба толори варзишӣ воқеъ дар кӯчаи Шараф-20 (пушти кохи Борбад) ба тамошои бозии БАСКЕТБОЛ (дар доираи маъракаи 16-рӯзи мубориза алайҳи хушунат) барои МУКОФОТИ Радиои "ВАТАН" ДАЪВАТ МЕКУНАД!!! Дар ин мусобиқа 6 тим ширкат меварзанд.  Оғози бозиҳо соати 10:00 Ташкилкунанда: Радиои "Ватан" Шарикон: Сафорати ИМА дар Тоҷикистон, Эътилофи занҳои журналисти Тоҷикистон ва гурӯҳи "Баскетбол миёни истифодабарандагони Фейсбук" Вуруд озод аст.  
24ноя
Барои мо - кормандони Радиои "ВАТАН" тариқи эфири Радио аз комёби ва дастоварди кишвар, аз натиҷаҳои хуби як ҳамватан ва аз орзӯҳои наҷиби як зодаи ин кишвар гуфтан хушу гуворо ва хостанӣ аст. Хонаобод бошеду сарбаланд. Бигузор ПАРЧАМИ ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ ҶОВИДОН ДАР ФАЗОИ ВАТАН ПАРАФШОН БОШАД!!!!  
17ноя
     Дар ин саҳифа фақат ронандаҳо занг зада, атрофи таъмири мошин, иллату нуқсони нақлиёт, сирру асрори ронандаву мошин, сабаби вайрониҳои мошин ва амсоли ин сӯҳбат мекунанд. Барои ронандаи аз ҳама фаъол, ки маслиҳату тавсияи ҷолибтарро пешниҳод мекунад, мо акнун 10 ЛИТР БЕНЗИН ТӮҲФА мекунем!!! Рӯз ва фурсати пахш: аз ДУШАНБЕ то ҶУМЪА, аз соати 07:10 то 10:00 Тамос: +992 37 238 7070 viber: +992 985 63 0070 Сарпарасти бахш - Ширкати ФАРОЗ Ширкати ватанӣ - бо манфиатҳои миллӣ!!!
15ноя
Баланд будани маърифати ҳуқуқии мардум заминаро барои таъмини волоияти қонун, оромӣ ва субот дар ҷомеъа ва дар маҷмуъ - расидан ба зиндагии боз ҳам беҳтар фароҳам меорад. "Ҳуқуқи ман" - барномаи кӯтоҳи ҳуқуқӣ аз Радиои "Ватан" аст, ки дар он паҳлуи ҳуқуқии муҳимтарин мавзуъ ва масъалаҳо баррасӣ мешавад. Надонистани қонун шуморо аз ҷавобгарӣ раҳо намекунад. Донистани қонун ва санадҳои ҳуқуқии ба мо ва зиндагии мо вобаста зарур асту муҳим асту манфиатовар. Номгӯи мавзуъ ва масъалаҳои чанд барномаи охири мо: - Суди аврупоӣ оид ба ҳуқуқи инсон; - Қоидаву тартиби кор дар хориҷа; - Нуктаҳои муҳими Қонуни ҶТ "Дар бораи ҳадди ақали зиндагӣ"; - Ҳуқуқи мо бо такя ба Қонуни ҶТ "Дар бораи маориф"; - Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахси холис; - Ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд бо такя ба санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ; - Муҳимтарин бандҳои Қонуни ҶТ "Дар бораи нигоҳдории биноҳои бисёрошёнагӣ ва ширкати соҳибмулкони манзил"; - Оё нозири барқ ҳуқуқ дорад, ки барқи хонаи шуморо қатъ кунад? - Суғурта ва тартибу қоидаҳои он; - Чӣ бояд кард, агар шумо дар хона мавриди хушунат ва зуроварӣ қарор доред?; - Барномаи давлатии ФР оид ба мусоидат ба куч додани ихтиёрӣ ба Русия барои ҳамватанони бурунмарзӣ; - Агар шуморо аз кор ҷавоб доданӣ бошанд, чӣ кор бояд кард?; - Ҳуқуқ ба истифодаи ройгони нақлиёти ҷамъияти ва истироҳати имтиёзнок;   Барномаи "Ҳуқуқи ман" рӯзҳои СЕШАНБЕ, ҶУМЪА ва ЯКШАНБЕ соати 10:10 ва 20:10 пахш мешавад. Садои "Ватан" - дар фазои Ватан !!!  
9ноя
Ин бонуи рӯзноманигору мошинсавор ва блогнависи шинохтаро ном аст - Ҳуринисcо Ализода. Меҳмони навбатии барномаи "ПРЕСС-КЛУБ" буд дар радиои Ватан. Рафтан аз вазифаҳои роҳбарикунанда ва то меъёрҳои интихоби занҳои роҳбарро аз назари ӯ мешунавем. Рӯзҳои шанбе соатҳои 10:10 ва 17:10 Рӯзҳои якшанбе соати17:40  
6ноя
"Мо халқи Тоҷикистон, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира, ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеъаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҲАМИН КОСТИТУТСИЯРО ҚАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ!"   Ширкати ТВ ва Радиои "Ватан" ҳамаи шумо - ҳамватанони гиромиро бо РӮЗИ КОНСТИТУТСИЯ самимона таҳният мегуяд. Бароятон хонаободӣ ва саодату сарбаландӣ таманно мекунем!!!
5ноя
Аллакай ду шумораи барномаи наве бо номи "Пресс Клуб" дар таҳияи ҳамкори нави мо Далери Имомалӣ пешниҳод шуд. Дар ин барнома фақат журналистон ва нафарони ба ин соҳа вобаста даъват мешаванд ва дар мавзуъҳои муҳим, шавқовар ва рузмарра суҳбат мекунанд. Меҳмони аввали мо Сардабири ҳафтаномаи СССР - Сайёфи Мизроб буданд. Меҳмони барномаи дуюми мо Абдуқодири Абдуқаҳҳор, ки таҷрибаи зиёди кору фаъолият дар ВАО-и ватаниро доранд, ҳамчунин хеле ҷолибу шавқовар суҳбат доштанд.  Ин лоиҳа аз ҷониби шунавандаҳои мо (ҳам онҳое, ки забони суҳбататшон тоҷики аст ва ҳам онҳое, ки забони гуфтугуяшон русӣ аст) хеле хуб қабул гашт.  Паҳлуи дигари барои муҳим аз ин лоиҳа ҳамин аст, ки мо дар назди Раёсати Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, устодони машҳури журналистикаи имрузи тоҷик ва созмону ташкилоти журналистии ватанӣ ваъда додем, ки ба воситаи ин барнома Хазинаи сафо ва навори журналситони тоҷикистониро ташкил мекунем. Ва ин барнома ҳамзамон сабти видоеӣ ҳам мешавад ва он акнун дар хазинаи тиллоии Радиои "Ватан" маҳфуз дошта мешавад.  Андешаи як бону, шунавандаи Радиои "Ватан" -ро баъди гуш кардани барномаи дуюми "Пресс Клуб" барои мо фиристод, бо сипоси фаровон ба ӯ инҷо мегузорем. Он баёнгари сатҳу сифати барномаи нави мо аст. умедворем, ки дар идома муаллифони ин тарҳ аз ҳамин сатҳ поин намеоянд ва ин лоиҳа ҳамеша ба завқу салиқаи шунавандаҳои нуктасанҷи радиои "Ватан" мувофиқ хохад буд.  Салом . Пресс-клуб-ро гуш кардам,,, Браво тем кто работал и дал идею над такой рубрикой !!!Похвально!!! Побольше таких эфиров!!!! Очеееееень приятно и познавательно слушался эфир лично для меня. Первый выпуск не успела, гость ваш второй любознательный колкий и очень самоуверенный в разговоре (впрочем я заметила тип людей которые много читали книги-они все такие) вообщем можно сказать что у себя я подозреваю чувство влюблённости и сильную привязанность к вашему радио и все буквы озаглавлены ВАТАН Ин барномаро барои оммаи васеи шунавандаҳои нуктасанҷи радио ва махсусан барои ҷавононе, ки дар дил орузи журналист шуданро мепарваранд, тавсия медиҳем!!!  "Пресс Клуб" ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе соати 10:10 ва 19:10, рӯзи якшанбе бошад, соати 17:40 садо медиҳад.   
4ноя
Инҷо муҳимтарин руйдоду ҳодисаи ба варзиш ва мусобиқоти варзишӣ иртиботдошта ҳатман инъикос мешавад, инҷо шарҳи аз ҳама шавқовару бо далелу пурраву рӯйдодҳои варзишӣ ҷо мешавад, пешгуйҳо инҷо ҳатман дар заминаи мавқеъ, имконият ва баҳои воқеии ин ё он тиму даставу клуби варзишӣ сурат мегиранд... Инҷо хурдтарин тағирот аз дунёи варзиш ҳам аз чашм дур намемонад.. Мо ин масъулиятро ба дӯши ҳамкори мушоҳидакору забондону таҳлилгару шореҳу......ва ғ. ва ҳ. МЕҲРОБИ ИСРОИЛИЁН вогузоштаем. "САФДАР" - ҷамъи хабару таҳлил ва пешгуиҳои варзишӣ аз Радиои "Ватан" Ҳар рӯзи корӣ дар чанд маврид - 06:45, 11:45, 15:45 ва 19:45      
25окт
    Радиои “Ватан” озмуни акси беҳтаринро миёни сурагирон пешниҳод мекунад. Аксҳоеро, ки баёнгари ҳайёту зиндагии зани тоҷикистонӣ аст, баёнгари ҳолатҳои гаму шодии ӯ аст ва эҳтирому самимятро нисбат ба зан-модар ифода мекунад, ба ин ОЗМУН иросол кунед! Ғолибон аз руйи ДУ номинатсия муайян карда мешаванд: Беҳтарин акс аз суратгирони касбӣ ва хаваскор; Интихоби мардум (ғолибро истифодабарандагони шабакаи иҷтимоии Facebook тарики овоздиҳӣ маълум мекунанд); Аксҳои беҳтарин, ки ба озмун пешниҳод мешаванд, барои таҳияи тақвими мавзуӣ истифода мешаванд. Ҳар иштирокчӣ метавонад то 3 аксро ба озмун бифристад. Дар озмун фақат муаллифони аксҳо ширкат варзида метавонанд. Аксҳое, ки мазмун ва муҳтавои онҳо ба қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъёрҳои ахлоқӣ мухолифат доранд, қабул карда намешаванд. Қабули аксҳо барои озмун – аз 24-уми октябри соли 2017 Ҷамъбаст - санаи 26-уми ноябри соли 2017 Суратҳоро бо сифати хуб ба нишонии электронии info@vatan.tj фиристода, ҳатман қайд кунед, ки барои озмун аст. Навиштани ному насаб, рақами телефон, ҷойи кор ва вазифаи худро ҳам фаромуш накунед. Иловатан барои ҳар акс маълумоти кутоҳро ҳам бифиристед. Нависед, ки онҷо кӣ ва дар куҷо акс ёфтааст, он сурат кай  гирифта шудааст.   Бо ширкат кардан дар ин озмун шумо ҳуқуқи истифодаи он аксҳоро дар тайвими мавзуӣ ва интишор дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаи расмии Радиои “Ватан” ба ихтиёри муассисони озмун мегузоред. Ғолибонро аз рӯйи  номинатсияи аввал ташкилкунанда дар якҷоягӣ бо коршиносон интихоб мекунанд. Озмун бо дастгирии Сафорати ИМА дар Тоҷикистон ва Эътилофи бонувони журналисти Тоҷикистон баргузор карда мешавад.  
20окт
Акнун ки мавсими таваҷҷуҳи бештар ба радио ва барномаҳои радиоӣ фаро мерасад, акнун ки эхтимоли ҷорӣ нашудани лимити барқ моро хушнуд мекунад ва акнун ки чанд тан корманди ҷавон барои таҳияи барномаҳо дар Радиои "Ватан" даври санқиширо пушти сар мекунанд, мо ба таҳия ва пешниҳоди барнома ва лоиҳаҳои наве шуруъ мекунем. Ғайрати Маъруф ва Далери Имомалӣ - акнун ду ҳамкори нави мо ҳастанд, ки яке ба таҳия ва пешниҳоди нашрҳои хабари, ки ҳама рғза 11 то ҳастанд ва дигаре барои таҳия ва тақдими якбора се лоиҳаи хуби радиоӣ - "Пресс Клуб", "Як руз дар таърих" ва "Фейсбук Нюс" омода ҳастанд. Иловатан акнун саҳифаи "Раҳораҳ" дар "Субҳи Ватан" бо сарпарастии равғанҳои мошини GP DEOGEN, GP PETROGEN ва General Super Plus, саҳифаи "Чарх" бо сарпарастии малҳами ХОНДРОКСИД, саҳифаи "Мо Ҳамсафарем" бо сарпарастии ширкати "ГАЗПРОМНЕФТ ТОҶИКИСТОН", ахбори молия ва иқтисод бо сарпарастии "КАЗКОМ" тақдим мешаванд.  Дар мавриди боз чанд лоиҳаи хуби радиоӣ мо баъдтар хохем навишт.... Хулоса, мавсими тирамоҳу зимистони навбатӣ бо Радиои "Ватан" гарму хостанӣ ва гуворо хохад буд.   
20окт
Дар доираи лоиҳаи "Дармонгоҳи ҳуқуқӣ" бо дастгирии Сафорати ИМа дар Тоҷикистон акнун занҳо ва бонувоне, ки мушкили ҳуқуқӣ доранд, ба суолу пурсиши худ ҷавобҳои қаноатбахш бигиранд. Барои ин кофӣ аст, ки бо рақами телефони 989107272 тамос бигиред. Ба саволҳои шумо ҳуқуқшинос ҷавоб мегуяд.  Иловатан барномаи "Дармонгоҳи ҳуқуқӣ" ҳафтае ду маротиба рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе, соати 11:15 дақиқа пахш мешавад. 
31авг
    Ба синфи 1 рафтани ман мисли огози тахсили наврасони дигари шурави буд. Гулдастахои хоксорона  аз кадом боге, чамъомади тантанави, шиорхои замони шурави….ва ошхонаи мактаби.  Кам чиз  аз рузи аввали тахсил ба ёдам хаст. Ин соли 1984  буд. Мактаби миёнаи раками 1-и нохияи Файзобод. Синфи мо 1 «г» буд. Муаллими аввалини ман Абдучаббор Каримов буд. Тахмин мекунам, ки аз услуби дарсгузари, навовари дар вакти дарс ва истеъдоди чалб сохтани шогирдон дар синфи аввал як андоза кисмати ояндаи кудак ва шаклгирии орзуву хохиши тахсилаш вобаста аст. Ба ёдам хаст, ки бо ман хамеша модарам дарс мекард, ман бо у машки хат мекардам, харфхоро бо кумаки у  бо хам ба кавле «чанг меандохтам». Мо аз як куча чанд нафар дар як синф тахсил мекардем… Тахмин мекунам, ки волидони мо он замон шояд ба ин хадде ки имруз хаст, ташвишу захмат надошта буданд. Ба хар сурат, зухуроте,  ки имруз хасту эхтимол дергох боки монад — мисли пулчамъкунии зиёд дар муассисахои то мактаби ва мактаби, мушкили китобхои дарси, чанчоли мактабиён ва гайра он замон набуд. Холо  фикр  мекунам, ки он замон синфхои аввал аз рафтан ба мактаб, гузаштан ба канори дигари рохи мошингард намехаросиданд, зеро  ронандахо босаводу тахсилдида буданд, гизохо — хатто сарирохиаш хам, моро захролуд намекард, зеро  тоза буду самимона тахия мешуд,  дертар омадани мо аз мактаб касеро хавотир намекард, зеро мардум ба хамдигар бовари доштанд, заминае барои ба мактаб нарафтан ва аз тахсил дур будан набуд… Субҳон Ҷалилов, Директори барномаҳои Радиои "Ватан"
29авг
Иди Қурбонро ба сабаби ҳодисаи таърихии қурбонӣ шудани Исмоил дар он айём ва ба хотири қурбоние, ки ҳоҷиён ҳама сола дар он рӯз дар Мино ва мардуми мусалмони тавонгар дар манзилҳояшон барои итъоми дармондагон ва икроми мардуми идгузор анҷом медиҳанд, ба ин ном номидаанд ва он ҳамон иди Азҳо дар забони араб бошад. Иди Қурбон маъмулан се рӯз – рӯзи даҳуми зулҳиҷҷа ва ду рӯзи пас аз он аст, ки ба онҳо айёми наҳр – забҳ ва қурбонӣ гӯянд, вале бар асоси таълимоти ислом дар бораи ҳаҷ, айёми иди Қурбон рӯзи пеш аз наҳр, ки рӯзи арафа аст ва рӯзи 13-уми он моҳро низ дар бар мегирад ва дар умум панҷ рӯзро ташкил медиҳад ва ба онҳо рӯзҳои иду арафа ва айёми ташриқ гуфта мешавад. Ҳумоюну муборак бод иди рӯзадоронаш, Чу иди рӯзадоронаш муборак бод қурбонаш!  (Амир Муиззӣ) Мусалмонони ҳаҷгузор рӯзи иди Қурбон ба ёди ин рӯйдоди азими таърихӣ ва эҳёи хотираи хонадони Иброҳим (ъ) дар сарзамини Мино, ки забҳгоҳ дар он воқеъ шудааст, чорвоеро забҳ менамоянд ва гӯшти онро ба одамони камбағал ва камбизоат тақсим мекунанд. Ба таври умум ҳар мусулмоне, ки имконияти молӣ дорад, дар ин рӯз дар хонааш ва аз ҷониби тамоми аҳли хонаводааш чорвое забҳ менамояд ва хотираи қурбонии Иброҳим (ъ) ва Исмоил (ъ)-ро дар худ зинда месозад. (Википедия) Иди саиди Қурбон барои ҳамватанони азиз мубораку фархунда бод!!!  
29авг
Рӯзҳои ДУШАНБЕ, ЧОРШАНБЕ ва ҶУМЪА шунавандаҳои радиои "Ватан" ва иштирокдорони барномаи ҳавасмандгардонии "Мо Ҳамсафарем" аз ширкати "Газпромнефт Тоҷикистон" имкон доранд бо ҷавоб додан ба 1, 2 ва 3 савол аз самти мошину роҳу техника соҳиби 20, 30 ва 50 балл бошанд.  тел: 2387070 viber: 985630070 Сарпарасти саҳифа "Газпромнефт Тоҷикистон" Пешниҳоди нав: Ба ҳама дорандаҳои корти барномаи "Мо ҳамсафарем" рӯзҳои 1,2 ва 3-юми сентябр барои ҳар 10 литр сузишвории харидаашон 1 балли иловагӣ тақдим карда мешавад. (Яъне, илова ба балҳои муқаррарӣ барои ҳар 10 литр 1 балл, барои 20 литр 2 балл ...ба корти шумо гузаронида мешавад) Рӯзи Дониш ва Иди Қурбон барои ҳамватанони азиз МУБОРАК БОШАД!!!
28авг
Дар маҳфил ҳамкорону дустон, шогирдон ва ҳамкасбон аз воситаҳои ахбори омма ҷамъ омада аз марҳум Акбарали Сатторов ва ҳамкасбони дигар, ки дар қайди хайёт нестанд,  ба некӣ ёд карданд. Ин як нишасти ёди ҳамкасбони дигаре ҳам буд,  ки дар як соли охир вафот кардаанд.  Чанд аксро аз ин маҳфил ҳаминҷо мегузорем. Ёди ҳамкасбони мо гиромӣ бод ва ҷояшон чаннат!!! 
20авг
Андар боби сафару сайр ва ҷаҳонгардӣ.  Аз таърихи қадимтарин шаҳру аҷибтарин ҷашн, дар бораи куҳантарин анъанаву ҷолибтарин одат ва қоидаи зиндагии мардумони олам.  Кутоҳ, шавқовар ва муфид.  Ҳамарӯза дар саҳифаи "Чарх" дар доираи барномаи "Субҳи Ватан" (аз соати 07:10 то 10:00) Сарпарасти саҳифа ширкати сайёҳии "Тадж Тур" Мавсими сафар ва табобатро аз даст надиҳед. 888-800-800 ва 44-610-60-00 "Тадж Тур" - самимона ва тоҷикона!!!
14авг
Ин гулбоғ ҳамеша муаттару босафост ва ҳар кас, ки сайри он мекунад, ҳаловате ҷонбахш хохад дошт... - Достони пири нобино ва бозаргону тарророн; - Достони духтари шоҳи Кашмиру парӣ ва чаҳор бародар; - Достони рӯбоҳ, кафшгар ва аҳли шаҳристон; - Достони шоҳи Кашмир ва писари вазираш; - Достони ҳудҳуд ва порсомард; - Достони замбур ва мурча;... Қироати китоби Хаким Синдбод аз рӯйи "Синдбоднома" - и Заҳирӣ тариқи гуфтори адабии радиои "Ватан" - "Гулбоғи сухан" идома дорад. Вақти пахши барнома - ҳар субҳ соати 05:10 ва ҳар шаб соати 23:10 Садои "Ватан" - дар фазои Ватан !!!

РАДИОИ ВАТАН БАРОИ ҲАМКОРӢ ВА ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ ШАРИКӢ ОМОДА АСТ.