ONLINE-РАДИО
17дек
Хамин рузи соли 1987 дар Маскав хунарманд, хачвнигор, Артисти халкии СССР (1968), барандаи Чоизаи Ленини (1980), Кахрамони Мехнати Сотсиалисти (1981) - Аркадий Исаакович РАЙКИН вафот карда буд. У дар Рига таваллуд шуда буд ва то дами маргаш мухаббату самимияти худро нисбат ба он шахр пинхон намекард. Соли 1945 Рузи Галабаро у махз дар Рига истикбол карда буд. Барои расидан ба максаде, ки Райкин пеши худ мегузошта аст, зиёд захмат мекашидааст. «Мехнатдустии Райкин маро хайрон мекард. У нисбат ба худаш хеле берахм буд. Ман ин гуна шахсро дар умрам надида будам. Мардуми сохибистеъдодро дида будам, аммо хунарманди сарфакор, боадолат, касе ки фиребро аслан надонад, ками кам аст. Райкин дар кору эчод ягон чиро дарег намедошт» - гуфта буд Рина ЗЕЛЁНАЯ. Худи Райкин бошад, чое навишта буд, ки «Замони актёр шуданам, ман фикр хам намекардам, ки маро хамин гуна кисмати мушкилу душвор интизор аст, интизор набудам, ки ин касб хамин гуна аз ман неру ва тавоноиро мегирад, бовар намекардам,ки ман бояд шабу руз бекор нашинам. Шаб дар мавриди кор фикр кунаму рузона машк кунаму накш биофарам. Кахрамони ман дар яке аз спектаклхо чунин чумларо ба забон меорад, ки «Кор – ин аз се як хиссаи умри мо аст». Вале барои актёр кор - ин тамоми умри у аст». Боре у гамангез икрор шуда буд,  ки «эхтимол ними умри ман дар беморхонахо гузашта бошад». Ин вокеъият дошт. Райкин аз чанд маризи азият мекашид. Хануз дар 13 солагиаш зимистоне хунуки кашида буд. Ангина ба дилаш таъсири бад расонида буд. Ревмотизм ё тарбоду ревмокардит уро ба чойгахи бемори кашида буд. Дорухо кам фоида мекарданд, пешгуйихои духтурон хам умедворкунанда набуданд. Як вакт хамин тавр шуда буд, ки у рох намегашт ва баъдтар гуё рохравиро дубора ёд гирифт. Маризии тарбодаш гуё сабуктар шуда буд, аммо дарди дили Аркадий Райкин  як умр аз худ дарак медод. Замони 16 солагиаш уро барои бе билет ворид шуданаш ба консерти баъди чаласаи хизби дар пойтахт чазо дода буданд, аниктараш як  муддат хабс хам мешавад. Замони 25 солагиаш, дар айни шухрат ва кору фаъолияти хуби хунариаш,  дардхои кухнааш хам хуруч мекунад. Табибон хам дигар кам таъсир расонида метавонистанд.  У хатто хамин чумлаи кадом духтурро, ки «ин бемор дар дами марг аст…» бо гушаш мешунавад. Он вакт ба кавли мардуми мо «насибаш набудаасту намемирад», вале накл кардааст, ки баъди як муддати сихат шуданаш, муйи сафедшудаи сарашро дар оина дида, кариб худро намешиносад.  Бо тавсияи дустонаш барои пушонидани сафедихои сараш хатто муйи сарашро ранг хам мекардааст. Сиёсатмадорони он вакт хам аз руйи наклхову далелхо борхо Райкинро ба кавли мардум «гам медодаанд».  Як  замоне хато дар руйхати мардуме, ки бояд аз Ленинград бадарга шавад,  оилаи Райкинхо хам будааст. Ба гумони голиб хамон таваччухе, ки нафарони аввали кишвари шурохо ба Райкин доштаанд ва якеи онхо хатто дар 60 солагии худаш 7 карат барои саломатии Райкин нушадааст, нагузоштанд, ки уро хам ба гирдоби тухмату бухтон печонанд.  Хам Сталин ва хам Брежнев ба  хунари Райкин таваччух ва ихлос доштаанд.  Замони Чанги Дуюми Чахони Аркадий Райкин дар фронт барои аскарону афсарон барномахои консерти ва хунари ташкил мекардааст.   
16дек
     Дуруст мегӯянд, ки тиб санъати воқеъан ҳам нозук ва муҳим аст. Шоиста зистан, тарзи солими зиндагӣ доштан, бе одатҳои нохуб умр ба сар бурдан....ҳам санъат, истеъдод ва шуурро талаб мекунад.      Дар лоиҳаи тиббии Радиои “Ватан” бо номи “Бемор машав” мо дар мавзуъҳое мегуем, ки барои шаклгирии тарзи солими зиндагӣ ва тасмимҳои дуруст ба ҳар шунавандаи мо кӯмакрасон ва муфид хоҳад буд. Мо дар ин барнома аз тавсия, маслиҳат ва пешниҳоди муттахасисони соҳаи тиб ҳам истифода мебарем. Онҳо пайваста меҳмони ҳамин барнома мешаванд.      “Бемор машав”, дар Радиои “Ватан” рӯзҳои ДУШАНБЕ, ЧОРШАНБЕ, ҶУМЪА ва ЯКШАНБЕ соати 10:25, 14:30, 18:30 ва 01:30 дар таҳияи Мастураи Икром садо медиҳад.  
10дек
Имруз Рузи Чахонии Хукуки Инсон (Human Rights Day) аст. Он сар аз соли 1950 бо пешниходи СММ (резолютсияи № 423 (V)) хамасола санаи 10-уми декабр кайд карда мешавад. Махз хамин руз дар соли 1948 Асамблеяи Генералии СММ Декларатсияи умумии хукуки инсонро кабул карда буд. Ин хуччат ба гумони голиб, ки бештар аз хуччатхои дигар бо забонхои хоричи тарчума мешавад. Холо матни ин Декларатсия бо беш аз 500 забону лахчаи дунё тарчума шудааст. Тибки хамин резолютсия кишвархои дунё бояд вобаста ба ин сана ва чорабинихои мушаххасе, ки баргузор мекунанд, маъруза пешниход кунанд. Он то чойе байёнгари вазъи хукукии шахрвандони хамон давлат хам хохад буд. Дар СССР сар аз соли 1977 хомиёни хифзи хукуки инсон дар Рузи Хукуки Инсон дар майдони Пушкин чамъ омада, ба кавле «Митинги хомуши» - ро баргузор мекарданд. Дар ФР бошад, аз соли 2001 як чоиза таъсис дода шудааст, ки ба номи Андрей Сахаров буда, «За журналистику как поступок» ном дорад. Он чоиза дар хамин руз ба журналистони фаъол такдим мешавад. Дар Чумхурии Африкои Чануби Рузи Хукуки Инсон дар санаи 21-уми март тачлил мешавад, хамон санае, ки акнун Наврузи байналмиллали аст ва он хамзамон хамчун рузи мубориза алайхи дискриминатсия ё табъйизи нажоди хам пазируфта шудааст. СММ хама сола ин рузро зери шиори мушаххасе баргузор мекунад. Имсол бошад, аз хамин сана маъракаи солона бахшида ба 70 солагии кабули Декларатсияи Умумии Хукуки Инсон огоз мешавад. Умедворем, ки аввалтар аз хама барои таъмини ХУКУКИ худ икдом мекунем, баъдан барои эхтироми хукуки ИНСОНХО хамвора талош мекунем ва дар ин баробар УХДАДОРИХОИ худро хам пеши ИНСОН ва КОНУН ба ичро мерасонем.  
8дек
Ягон талош ва кушиши инсонхо нодида намемонад ва сарфи назар намешавад. Махсусан, агар он барои зеботар шудани зиндагии инсонхои дигар ва бехтар шудани сатху сифати зиндаги равона шуда бошаду ЧОИЗАе дар ин самт мисли ТОП-50 арзи хасти дошта бошад. Чанд сол аст, ки Ширкати ТВ ва Радиои «Ватан» Чоизаи ТОП-50 - ро асос гузоштаву маросими ботантанаи супоридани ДИПЛОМхоро барои арзандахо дар мехмонхонаи Hyatt Regency Dushanbe 5* баргузор мекунад.  Хама сола то 400 кас дар даври интихоби барои дарёфти ин чоиза пешниход карда мешаванд. Мо аз он миён факат 50 каси арзанда, бехтар, фаъолтар ва бо кадом кору амалу тасмим ва саликаи зебои зиндагиву эъчод фарккунадаро интихоб карда, бо ДИПЛОМ сарфароз мекунем. То 20-уми декабри соли равон шумо имкон доред, ки ба воситаи сахифаи махсуси ин Чоиза худатон ва ё номзадхои арзандаи дигарро пешниход кунед. Дар сахифаи http://top50.tj зерсахифае бо номи «голосовать» мавчуд аст. Хамон барои пешниходи номзад ба шумо рох нишон медихад. ТОП-50 - ЧОИЗА барои шинохту муаррифии онхоест, ки саликаву завки шоиста ва зебои зиндаги, кор, фаъолият ва эчод доранд. Комилан хамаи барандагони ин ЧОИЗА ашхоси дар чомеъа фаъол, масъулиятшинос, навовару навчу ва дорои услубу саликаи зебо хастанд. Шумо шояд барои имсол номзади аз хама арзандаед! Фаъолтар бошед!!! Тафсилоти бештар дар мавриди ин ЧОИЗА, тартиби пешниход, вакту соати баргузори ва ширкат кардан ба хайси сарпараст ва ё хамкору шарики тичорати дар маросими супоридани ДИПЛОМХОИ ЧОИЗА (ва хам харидории чиптахои вуруд) бо телефони +992 987260041.  
1дек
Ардамеҳр гуфтааст, ки "Дониш муҳим аст, истеъдод муҳимтар! Дониш дар китобҳост, бо истеъдод бояд ба дунё омад!" Боз ҳам беҳтар аст, агар истеъдод ва таҷриба ба ҳам меоянд. Аз ин беҳтар фақат лаҳзаест, ки ин шахс аз ҷамъи донишу таҷрибаи худ барои дигарон қисса мекунад... Рӯзи 3-юми декабр, соати 13, шуморо ба Маркази Исмоилияи Тоҷикистон даъват мекунем. Ҳамсуҳбати шумо хохад буд - номзади илми филология, Раиси Раёсати Эътилофи бонувони журналисти Тоҷикистон, Директори кулли Ширкати ТВ ва Радиои "Ватан", муассиси Ҷоизаи ҳарсолаи "ТОП-50" - Вера Кулакова-Браннеруд    
25ноя
Рӯзи истироҳатро бо тамошои бозии БАСКЕТБОЛ боз ҳам шавқовару зебо бикун! Ширкати ТВ ва радиои "Ватан" ҳама дустдорони бозии зебои БАСКЕТБОЛ-ро рӯзи ЯКШАНБЕ, 26-ум ноябр, ба толори варзишӣ воқеъ дар кӯчаи Шараф-20 (пушти кохи Борбад) ба тамошои бозии БАСКЕТБОЛ (дар доираи маъракаи 16-рӯзи мубориза алайҳи хушунат) барои МУКОФОТИ Радиои "ВАТАН" ДАЪВАТ МЕКУНАД!!! Дар ин мусобиқа 6 тим ширкат меварзанд.  Оғози бозиҳо соати 10:00 Ташкилкунанда: Радиои "Ватан" Шарикон: Сафорати ИМА дар Тоҷикистон, Эътилофи занҳои журналисти Тоҷикистон ва гурӯҳи "Баскетбол миёни истифодабарандагони Фейсбук" Вуруд озод аст.  
24ноя
Барои мо - кормандони Радиои "ВАТАН" тариқи эфири Радио аз комёби ва дастоварди кишвар, аз натиҷаҳои хуби як ҳамватан ва аз орзӯҳои наҷиби як зодаи ин кишвар гуфтан хушу гуворо ва хостанӣ аст. Хонаобод бошеду сарбаланд. Бигузор ПАРЧАМИ ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ ҶОВИДОН ДАР ФАЗОИ ВАТАН ПАРАФШОН БОШАД!!!!  
17ноя
     Дар ин саҳифа фақат ронандаҳо занг зада, атрофи таъмири мошин, иллату нуқсони нақлиёт, сирру асрори ронандаву мошин, сабаби вайрониҳои мошин ва амсоли ин сӯҳбат мекунанд. Барои ронандаи аз ҳама фаъол, ки маслиҳату тавсияи ҷолибтарро пешниҳод мекунад, мо акнун 10 ЛИТР БЕНЗИН ТӮҲФА мекунем!!! Рӯз ва фурсати пахш: аз ДУШАНБЕ то ҶУМЪА, аз соати 07:10 то 10:00 Тамос: +992 37 238 7070 viber: +992 985 63 0070 Сарпарасти бахш - Ширкати ФАРОЗ Ширкати ватанӣ - бо манфиатҳои миллӣ!!!
15ноя
Баланд будани маърифати ҳуқуқии мардум заминаро барои таъмини волоияти қонун, оромӣ ва субот дар ҷомеъа ва дар маҷмуъ - расидан ба зиндагии боз ҳам беҳтар фароҳам меорад. "Ҳуқуқи ман" - барномаи кӯтоҳи ҳуқуқӣ аз Радиои "Ватан" аст, ки дар он паҳлуи ҳуқуқии муҳимтарин мавзуъ ва масъалаҳо баррасӣ мешавад. Надонистани қонун шуморо аз ҷавобгарӣ раҳо намекунад. Донистани қонун ва санадҳои ҳуқуқии ба мо ва зиндагии мо вобаста зарур асту муҳим асту манфиатовар. Номгӯи мавзуъ ва масъалаҳои чанд барномаи охири мо: - Суди аврупоӣ оид ба ҳуқуқи инсон; - Қоидаву тартиби кор дар хориҷа; - Нуктаҳои муҳими Қонуни ҶТ "Дар бораи ҳадди ақали зиндагӣ"; - Ҳуқуқи мо бо такя ба Қонуни ҶТ "Дар бораи маориф"; - Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахси холис; - Ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд бо такя ба санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ; - Муҳимтарин бандҳои Қонуни ҶТ "Дар бораи нигоҳдории биноҳои бисёрошёнагӣ ва ширкати соҳибмулкони манзил"; - Оё нозири барқ ҳуқуқ дорад, ки барқи хонаи шуморо қатъ кунад? - Суғурта ва тартибу қоидаҳои он; - Чӣ бояд кард, агар шумо дар хона мавриди хушунат ва зуроварӣ қарор доред?; - Барномаи давлатии ФР оид ба мусоидат ба куч додани ихтиёрӣ ба Русия барои ҳамватанони бурунмарзӣ; - Агар шуморо аз кор ҷавоб доданӣ бошанд, чӣ кор бояд кард?; - Ҳуқуқ ба истифодаи ройгони нақлиёти ҷамъияти ва истироҳати имтиёзнок;   Барномаи "Ҳуқуқи ман" рӯзҳои СЕШАНБЕ, ҶУМЪА ва ЯКШАНБЕ соати 10:10 ва 20:10 пахш мешавад. Садои "Ватан" - дар фазои Ватан !!!  

Асос

дар бораи мо

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam luctus diam vitae eleifend sollicitudin. Donec dictum interdum lacus vel porttitor. Phasellus id luctus urna, eget malesuada felis. Quisque facilisis ligula vel lacus volutpat, vel tristique quam ultricies. Donec purus justo, semper quis ante in, consectetur gravida diam. Donec quis nulla lacus. In eget pharetra massa, ut euismod orci. Fusce tempor cursus nunc, et euismod massa porttitor ac. Donec vel nunc vitae purus consectetur rhoncus vel vel massa.

ШАРҲИ БЕШТАР
РАДИОИ ВАТАН БАРОИ ҲАМКОРӢ ВА ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ ШАРИКӢ ОМОДА АСТ.